DataLife Engine > Оголошення > «Оголошується проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району"

«Оголошується проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району"


12-12-2019, 16:03. Разместил: admin

Назва підприємства: Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району".

Скорочене найменування підприємства: КНП «Центр ПМД Хмельницького району».

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства:                           

Юридична адреса: вул. Центральна, 29, с. Масівці, Хмельницький район, 31348.

Фактична адреса: вул. Львівське шосе, 1, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29016.

Основні напрямки діяльності підприємства:

- надання первинної медичної допомоги;

- здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає (перебуває) на території населених пунктів Хмельницького району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами;

- проведення профілактичних щеплень;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

- залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, які працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

- координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальної служби та правоохоронними органами;

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей. 

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Код КВЕД 86.10 Діяльністьлікарняних закладів.

Статут комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району» затверджено рішенням Хмельницької районної ради від 01 жовтня 2019 року № 16-35/2019 «Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району» в новій редакції» ( ознайомитися із Статутом можна за посиланням: http://rayrada.km.ua/sesiya-35/ ).

Організаційна структура комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району":

 

п/п

Назва підрозділу

Кількість штатних посад

1.

Адміністративно-управлінський підрозділ

11,5

2.

Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі

7

3.

Лікувально-профілактичні підрозділи

159,5

3.1.

Амбулаторії загальної практики сімейної    медицини

120

3.2.

Фельдшерсько-акушерські пункти

39,5

Загальна кількість штатних одиниць

178

 

Структура Підприємства включає:

Керівництво.

Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі та фінансовий.

Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

Хмельницька АЗПСМ

Бахматовецька АЗПСМ

Гвардійська АЗПСМ

Малиницька АЗПСМ

Гнатівська АЗПСМ

Ружичанська СЛА

Л.Гринівецька АЗПСМ

Богдановецька АЗПСМ

Розсошанська АЗПСМ

Пироговецька АЗПСМ

Давидковецька АЗПСМ

Шаровечківська АЗПСМ

Стуфчинецька АЗПСМ

Олешинська АЗПСМ

ФП Андрійківці

ФП Аркадіївці

ФП В.Вовківці

ФП В.Колибань

ФП Водички

ФП Волиця

ФП Гелетинці

ФП Данюки

ФП Доброгорща

ФП Жучківці

ФП Іванківці

ФП Івашківці

ФП Калинівка

ФП Климашівка

ФП Климківці

ФП Копистин

ФП Масівці

ФП Малашівці

ФП Мацьківці

ФП Моломолинці

ФП Нафтулівка

ФП Немиченці

ФП Н.Вовківці

ФП Олешківці

ФАП Пархомівці

ФП Пашківці

ФП Печеське

ФАП Райківці

ФП Редвинці

ФП Рижулинці

ФП Скаржинці

ФП Терешівці

ФП Тиранівка

ФП Ходаківці

ФП Хоминці

ФП Чабани

ФП Черепова

ФП Черепівка

ФП Шпиченці

ФП Шумівці

МП Прибузьке

МП М.Колибань

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району" на 2019 рік:

- загальний фонд – 2691276,05 грн.;

- спеціальний фонд – 187220,00 грн.

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства:

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора визначаються контрактом. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, директору нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків комунального підприємства відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:  з 13 грудня 2019 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 15.45 годин 27 грудня 2019 року включно.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: 29018,  м.Хмельницький,  вул. Кам’янецька ,122/2, адмінбудинок Хмельницької районної ради, третій поверх ( приймальня Хмельницької районної ради).

Номери телефонів та адреса електронної пошти для довідок: тел. (0382) 670056, е-mail: kmrayrada@ukr.net (тема: конкурс на посаду керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району»).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі особисто або надсилаються поштою:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсііз зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (додається)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6)згода на обробку персональних данихзгідно з додатком 2до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (додається)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими наказами Міністерства охорони здоров’я України;

10)попередженнястосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (додається)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF;

11)заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (додається)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (підтвердженням вважається заповнена декларація на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції кандидатом на зайняття посади, яка надається в роздрукованому вигляді).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

- неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Вимоги до претендентів: вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я».

Стаж роботи для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу, - не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Умови оплати праці керівника підприємства із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством України. Порядок укладення контракту та Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF.

За виконання обов’язків, передбачених укладеним контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі неналежного виконання умов укладеного контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

Погоджуються і інші істотні умови контракту: права та обов’язки сторін, умови матеріального забезпечення, відповідальність сторін, внесення змін та доповнень до контракту, строк дії контракту та інші умови.

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформація про дату проведення конкурсу підлягає оприлюдненю на офіційному веб-сайті Хмельницької районної ради з повідомленням претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу: Адмінбудівля Хмельницької районної ради за адресою29018, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька 122/2, другий поверх, актова зала.

 

Конкурсна комісія.” 


Вернуться назад