DataLife Engine > 12 сесія > РІШЕННЯ № 2-12/2012 від 19 липня 2012 року

РІШЕННЯ № 2-12/2012 від 19 липня 2012 року


20-09-2012, 15:36. Разместил: admin

 

 

 

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА РАДА

VІ скликання

Дванадцята сесія

РІШЕННЯ

 

від  19 липня  2012 року                                                                      № 2-12/2012

                                                                                           м. Хмельницький

 

 

Про  створення  служби містобудівного

кадастру та геоінформаційної електронної

містобудівної кадастрової системи 

Хмельницького району на 2012 – 2016 рр.

 


                Розглянувши звернення Хмельницької районної державної адміністрації,  враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Хмельницька районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити програму «Про створення  служби містобудівного кадастру та геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи  Хмельницького району на 2012 – 2016 рр.» (далі – Програма, додається).

 2. Рекомендувати Хмельницькій районній державній адміністрації щорічно інформувати районну  раду про хід виконання Програми.

 

 3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (О.Ф.Сапончик)

 

 

 

             Голова ради                                                                             К.Андрійчук

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 19.07.2012 р.

№ 2-12/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Про створення  служби містобудівного кадастру та геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи  Хмельницького району на 2012 – 2016 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Хмельницький
2012

 

Загальні положення

 

1. Основні терміни та поняття:

Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян щодо створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку територій населених пунктів і територій планування, забудови та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних об'єктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Територія - частина земної поверхні у визначених межах (координатах) з властивими їй географічним положенням, природними і створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також із повітряним простором та розташованими під нею надрами.

Планування територій - процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень.

Містобудівна документація (МД) - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій.

Геоінформаційні системи - сучасні комп'ютерні технології, що дають можливість поєднати модельне зображення територій (електронне відображення карт, схем, космоаерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

Інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням обчислювальної техніки, що забезпечує високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця Їх розташування.

Електронний містобудівний кадастр населеного пункту (далі ЕМК) - система даних про належність території до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності в електронному вигляді.

База даних ЕМК для території населеного пункту - іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області. а саме сукупність даних про:

- усі земельні ділянки;

- об'єкти нерухомості;

- суб'єкти містобудівної діяльності;

- комунікаційні і транспортні мережі;

- соціальну інфраструктуру;

- зонування території;

- резервування території;

- планування території;

- економічну оцінку території і нерухомості;

- грошову оцінку території і нерухомості;

- адміністративні межі сіл, селища і району;

- екологічний моніторинг;

- історичні і архітектурні, археологічні охоронні зони;

- санітарно-захисні зони та інше.

            Функціональне зонування – розподіл території за характером переважаючого використання, тобто за типом функціонального призначення тієї чи іншої території. Виділення функціональних зон дозволяє створити найкращі умови для праці, побуту та відпочинку населення. Функціональне зонування на території сільської, селищної ради здійснюється на  основі комплексної містобудівної оцінки природних та інших  ресурсів, аналізу перспективної програми, удосконалення виробництва з урахуванням нових форм господарювання, в тому числі фермерських господарств, та видів власності, в тому числі на землю, розвитку перероблюваних галузей і допоміжних промислів, а також можливостей організації туризму і масового відпочинку. На території сільської ради виділяються такі функціональні зони:

-         сільськогосподарського використання (земельні, лісові угіддя);

-         виробнича;

-         території комунального призначення;

-         сельбищна;

-         рекреації об’єктів природно-заповідного фонду та історико-культурної спадщини.

Генеральний план населеного пункту  - містобудівна документація, що

 визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Детальний план території -  містобудівна документація, що визначає

планувальну організацію та розвиток території.

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Резервування землі – строкове платне резервування земельних ділянок із земель запасу сільських рад на період виготовлення землевпорядної документації та укладання договору оренди землі.

Програма містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи Хмельницького району  на 2012 - 2016рр. -(далі Програма) передбачає основні заходи, спрямовані на створення умов для сталого прогнозованого розвитку територій району шляхом підвищення ефективності управління з боку державних органів і органів місцевого самоврядування.

Геоінформаційна електронна містобудівна кадастрова система  Хмельницького району  створюється на основі Законів України від 19.05.2011р. № 3395-VІ „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 „Про містобудівний кадастр ”, ДБН Б.1-1-93 „Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів”.

Містобудівний кадастр  створюється на всю територію Хмельницького району і повинен містити дані плану зонування, генерального плану та детального плану, належність територій до відповідних зон, правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремих земельних ділянок, відомості про функціональне призначення, поверховість та матеріал стін будівель, магістральні інженерні мережі, інші відомості згідно з державними будівельними нормами.

Містобудівний кадастр Хмельницького району призначений для забезпечення здійснення моніторингу забудови та іншого використання територій і надання суб'єктам містобудування необхідної інформації у порядку, встановленому законодавством.

 Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, повинна використовуватися при розв'язанні таких завдань:
- прогнозування розвитку, планування і забудови Хмельницького району;
- розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення;
- охорони пам'яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;
- створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури;
- регулювання земельних відносин на території Хмельницького району;
- визначення зон економічної оцінки території, обґрунтування розмірів оподаткування і вартості земельних ділянок, будинків і споруд з урахуванням місцевих умов;

- обліку власників і користувачів будинків, споруд і земельних ділянок;
- контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та інше.

Містобудівний кадастр Хмельницького району ведеться службою містобудівного кадастру, яка діє у складі відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації. 

 

І. Стан проблеми і необхідність її розв'язання.

Містобудівна діяльність на території району має вестися згідно з містобудівною документацією.

Аналіз наявності та актуальності існуючої МД свідчить, що на сьогоднішній день вона не відповідає новим умовам реформування земельних відносин, власних і майнових інтересів.

Відсутність комплексної програми містобудівної діяльності та геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи району не дає можливості забезпечити в повному обсязі ефективне управління розвитком, реконструкцією містобудівної території та раціональним використанням земельними ресурсами району.

Для створення умов сталого прогнозованого розвитку сільських, селищної територій, підвищення ефективності управління містобудівною діяльністю, поліпшення екологічного і техногенного становища району необхідно:

- забезпечити впровадження геоінформаційних технологій для створення системи ведення державного електронного містобудівного кадастру району;

- забезпечити розробку графічної частини Правил забудови в Хмельницькому районі.

 

II. Мета й завдання Програми

Мета Програми полягає у приведенні містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, а також створенні інструменту підвищення ефективності управління розвитком сільських, селищної  територій, а саме: автоматизованої системи на базі використання новітніх геоінформаційних технологій.

 

III. Основні завдання Програми

Визначити пріоритетні завдання з урахуванням соціально-економічного розвитку району:

- забезпечити відповідні умови для інвестиційної діяльності, у будівництві житла та об'єктів соціальної сфери;

- створити правове поле діяльності щодо розміщення об'єктів містобудування;

- на основі обробки інформації про містобудівну діяльність в районі мати можливість оперативного управління сільськими, селищною територіями;

- прогнозувати перспективний розвиток територій;

- вирішити проблеми, пов'язані з екологічним і техногенним становищем у районі;

- привести у відповідність містобудівному законодавству та Земельному Кодексу України діяльність суб'єктів містобудування;

- привести до єдиного стандарту ведення містобудівного та земельного кадастрів;

- створити умови моніторингу містобудівної діяльності у районі;

- сприяти спрощенню процедури оформлення документів на будівництво;

- перейти на електронну обробку інформації, включаючи графічну, із застосуванням передових сучасних технологій.

 

IV. Суть Програми

Суть Програми полягає в об'єднанні зусиль районної державної адміністрації та  районної ради  для приведення містобудівної діяльності у районі у відповідність до діючого законодавства України.

 

V. Джерела фінансування Програми

Фінансування реалізації вимог Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

VI. Реалізація Програми та очікувані результати

Реалізація програми передбачена на період з 2012  по 2016рр. та

 складається з  етапів:

1-     створення служби містобудівного кадастру;

2-     створення (поновлення) топогеодезичної основи району (в цифровому і

графічному виді);

     3 - розробка графічної частини Правил забудови території Хмельницького району;

     4 - створення містобудівного кадастру району.

Впровадження електронної містобудівної кадастрової системи району

планується виконувати протягом усього терміну реалізації Програми.

 

 Виконання основних заходів Програми дасть змогу:

1. Привести містобудівну діяльність у відповідність до чинного законодавства.

2. Створити нормативно-правове поле діяльності, що дозволить запобігти протиправним діям та уникнути інших помилок у сфері містобудування.

3. Ефективно здійснювати виконавчим органам районної державної адміністрації та районної ради виконання делегованих повноважень у сфері містобудування.

4. 3абезпечити захист інвестиційної діяльності у сфері містобудування, та створення відповідних умов для її реалізації.

5. Перейти на принципово нові відносини ведення, обміну інформацією із застосуванням комп'ютерних технологій.

6. Надати суб'єктам містобудування, населенню району достовірної, прозорої містобудівною інформації.

 

VII. Основні заходи з реалізації програми  створення служби містобудівного кадастру та геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи  Хмельницького району на 2012 - 2016 рр.

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Виконавці

Очікувані результати

 

1

Розробка Правил забудови Хмельницького району (графічні матеріали), розробка зонінгу               

2012 -2016 рр

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації

Створення містобудівних матеріалів з прогнозованим розвитком території району, підвищення ефективності управління містобудівною діяльністю

Закріпить відношення служб та організацій в дозвільній системі, спростить процедуру оформлення документів на будівництво. Створить правове прозоре поле діяльності щодо розміщення об'єктів містобудування. Забезпечитьвідповідні умови для інвестиційної діяльності у будівництві житла та об'єктів соціальної сфери  району.

 

2

Розробка електронної

містобудівної

кадастрової системи

Хмельницького району

2012 -2016 рр

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації

Створення механізму збору,

обробки та надання інформації в

електронному виді

 

 

VIII. Потреба фінансування  створення   служби містобудівного кадастру та геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи Хмельницького району на 2012 - 2016рр. (тис.грн.)

 

№ п/п

Основні заходи

Потреба в обсягах фінансування

Джерела фінансування

Термін виконання

робіт

Примітка

 

1

Розробка Правил забудови у Хмельницькому районі (графічні матеріали)

-

 

2012 – 2014рр

 

2

Розробка електронної містобудівної кадастрової системи Хмельницького району

20 тис.грн.

 

10тис. грн.

 

10тис. грн.

 

10тис. грн.

 

10тис. грн.

Районний бюджет

Районний бюджет

Районний бюджет

Районний бюджет

Районний бюджет

2012р

 

2013р.

 

2014р.

 

2015р.

 

2016р

 

Всього                                                                 60 тис. грн.       районний бюджет    2012-2016 рр

 

 

 

 

      Голова ради                                                    К.Андрійчук


Вернуться назад